• ข่าวประชาสัมพันธ์
  More
  โครงการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามระเบียบทางราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 ข่าวประชาสัมพันธ์
  Krittip Suntrawat

  โครงการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามระเบียบทางราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  ประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ตามระเบียบราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567" 0 ข่าวประชาสัมพันธ์
  Krittip Suntrawat

  ประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ตามระเบียบราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567"

  No content

  A problem occurred while loading content.

  Previous Next