การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาอธิการบดี

 

   
 
 

การส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ของ มศว  

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Privacy Policy & Privacy Notice
(สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  More
  การประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "รอบครึ่งปีแรก" 0 ข่าวประชาสัมพันธ์
  Krittip Suntrawat

  การประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "รอบครึ่งปีแรก"

  No content

  A problem occurred while loading content.

  Previous Next