การส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ของ มศว  

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Privacy Policy & Privacy Notice
(สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  More
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 ข่าวประชาสัมพันธ์
  Krittip Suntrawat

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  No content

  A problem occurred while loading content.

  Previous Next