สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด