โครงการอบรมบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวข้อ   “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”

โครงการอบรมบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวข้อ  “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”

Author: Krittip Suntrawat/Tuesday, May 24, 2022/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

Print

Number of views (19)/Comments (0)