โครงการอบรมบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวข้อ   “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”

โครงการอบรมบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวข้อ  “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”

Author: Krittip Suntrawat/Tuesday, May 24, 2022/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือ การให้บริการ” หัวข้อ “การทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ”   ณ ห้องประชุม 9B  ชั้น 6  อาคารสำนักงานอธิการบดี 

Print

Number of views (150)/Comments (0)