ข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 TitleModified DateDescription Clicks
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25632/18/2021ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563Download56
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25632/18/2021ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563Download79
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 25592/18/2021ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download33
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.25592/18/2021ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2559Download36
การใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านาม สำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 25602/18/2021ประกาศ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560Download27